Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Địa chỉ: SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ GIANG -TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG - XÚC TIẾN CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ GIANG
Số 68, Đường Lê Quý Đôn, Tổ 6, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Hotline: 088.6006.555;0868228333
Giỏ hàng của tôi
Tổng tiền  0đ  
Thanh toán
backgruond top
backgruond Bottom

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân


Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1. Mục đích của thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin chủ yếu trên website sàn giao dịch TMĐT đặc sản Hà Giang bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (người dùng). Đây là các thông tin và website đặc sản Hà Giang cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để website đặc sản Hà Giang liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website sàn giao dịch TMĐT đặc sản Hà Giang về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Sàn giao dịch TMĐT đặc sản Hà giang sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

+ Cung cấp các dịch vụ đến người dùng;

+ Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và Sàn giao dịch TMĐT đặc sản Hà Giang;

+ Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người cung cấp hoặc các hoạt động giả mạo người dùng;

+ Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;

+ Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website đặc sản Hà Giang;

+ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT đặc sản Hà Giang có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai so quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người dùng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin;

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website đặc sản Hà Giang.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Ban quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử Hà Giang, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công Thương tỉnh Hà Giang.

Địa chỉ: Số 68, tổ 6, đường Lê Quý Đôn, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Email: banquanlysanthuongmaidientuhagiang@gmail.com

Điện thoại: 02193.860.630

5. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa giữ liệu cá nhân của mình

- Người dùng có quyền kiểm tra, cập nhật hoặc điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Đặc sản Hà Giang thực hiện việc này.

- Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến ban quản trị của website Sàn giao dịch thương mại điện tử Đặc sản Hà Giang sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người dùng khôi phục bảo mật lại thông tin.

- Email tiếp nhận thông tin khiếu nại: banquanlysanthuongmaidientuhagiang@gmail.com

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:

Thông tin cá nhân của người dùng trên sàn giao dịch TMĐT Đặc sản Hà Giang được Đặc sản Hà Giang cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Đặc sản Hà Giang. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý của người dùng.

Trong trường hợp lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát  giữ liệu cá nhân người dùng, Đặc sản Hà Giang sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của người dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Đặc sản Hà Giang.

Ban quản lý website Đặc sản Hà Giang yêu cầu các cá nhân khi đăng ký, mua hàng là người dùng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại .... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website Đặc sản Hà Giang không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng đó nếu xét thấy tất cả các thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.