QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Địa chỉ: SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ GIANG -TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG - XÚC TIẾN CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ GIANG
Số 68, Đường Lê Quý Đôn, Tổ 6, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Hotline: 088.6006.555;0868228333
Giỏ hàng của tôi
Tổng tiền  0đ  
Thanh toán
backgruond top
backgruond Bottom

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE/ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT

Website/https://dacsanhagiang.net/

 

  1. Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch thương mại điện tử dacsanhagiang.net thuộc quyền sở hữu của Sở Công thương Hà Giang. Sở Công Thương tỉnh Hà Giang hoạt động theo Quyết định 332/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang

Đacsanhagiang.net là sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) trực tuyến về các sản phẩm đặc sản, tiêu biểu của tỉnh Hà Giang nằm trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Mục đích của chúng tôi là nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ,… với mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của cộng đồng doanh nghiệp. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại và hội nhập quốc tế.

Tên miền: Sàn giao dịch TMĐT Đặc sản Hà Giang do Sở Công Thương tỉnh Hà Giang xây dựng với tên miền đầy đủ là: www.dacsanhagiang.net (sau đây gọi tắt là Sàn Thương mại điện tử Hà Giang”)

II . Quy định chung

1. Định nghĩa

Người bán: Là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp sản phẩm trực tiếp đến người mua không qua trung gian. Người bán có quyền đăng ký tài khoản hoặc không đăng ký nhưng các thông tin cần thiết như họ tên, điện thoại, địa chỉ phải được thiết lập đầy đủ.

Người mua: Là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu nông sản được đăng bán trên sàn, người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

Người dùng: Là bao gồm cả người bán lẫn người mua, người dùng có thể tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử dacsanhagiang.net là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website

Sản phẩm: Là các loại hàng hóa, dịch vụ được giao dịch trên website dacsanhagiang.net (Sau đây gọi chung là sản phẩm). Sản phẩm được tham gia giao dịch phải đáp ứng  đầy đủ theo quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

2. Các quy định chung:

- Người dùng trên sàn giao dịch TMĐT dacsanhagiang.net là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được đặc sản Hà Giang chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do sàn giao dịch TMĐT và các bên liên quan cung cấp.

- Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại sàn TMĐT dacsanhagiang.net tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lịch ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.

- Sản phẩm dịch vụ thông qua giao dịch TMĐT dacsanhagiang.net phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, quảng cáo theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động mua bán hàng hóa thông qua sàn giao dịch TMĐT dacsanhagiang.net phải thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

- Tất cả các nội dung trong quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Người dùng khi tham gia vào sàn giao dịch TMĐT dacsanhagiang.net phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với pháp luật hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng các nội dung trong quy chế Sàn giao dịch TMĐT dacsanhagiang.net

- Đặc sản Hà Giang có thể được sửa đổi quy chế tùy từng thời điểm vì lý do liên quan đến pháp luật hay quy định hoặc để đảm bảo website dacsanhagiang.net (trang chủ tất cả các trang con) hoạt động đúng cách và suôn sẻ.

- Nếu người dùng tiếp tục sử dụng website hoặc các dịch vụ do dacsanhagiang.net cung cấp trên website sau ngày các sửa đổi bắt đầu có hiệu lực người dùng sẽ được cho là đã đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế sửa đổi. Trong trường hợp người dùng không đồng ý với các sửa đổi, người dùng không được tiếp tục sử dụng website hoặc các dịch vụ.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ;

Khi có nhu cầu mua hàng trên website dacsanhagiang.net người mua nên thực hiện theo các bước sau:

+ Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ mà các người bán và người mua quan tâm;

+ Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên bán sản phẩm, dịch vụ và người mua đang có nhu cầu mua. Có thể tham khảo mặt hàng tương tự của những người bán khác trên website dacsanhagiang.net (để đưa ra quyết định mua sản phẩm, dịch vụ đó).

+ Dựa trên thông tin, tham khảo được từ người bán sản phẩm, dịch vụ người mua liên hệ với người bán qua thông tin liên hệ đăng tải trong nội dung tin bán hàng hóa để hỏi thêm về thông tin sản phẩm, dịch vụ hoặc đến gặp trực tiếp người bán hoặc tiếp xúc trực tiếp để xem và mua sản phẩm, dịch vụ.

+ Sau khi đã trao đổi được với người bán, người mua có thể gia quyết định đặt hàng.

+ Người mua lựa chọn cách thức giao dịch (tùy vào thỏa thuận của người mua và người bán).

+ Người mua nhận sản phẩm, dịch vụ.

+ Người mua thắc mắc, khiếu nại người bán (nếu có)

2. Quy trình dành cho người đối tác (người bán hàng, nhà cung cấp…);

a. Chuẩn bị tin bài bằng chữ và hình ảnh: Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần được phân theo định dạng bằng chữ và hình ảnh

Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo văn bản (Word hoặc excel theo định dạng font Times new Roman) cỡ chữ theo quy định.

Các nội dung về hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg, bmp hoặc gif.

b. Đưa nội dung lên Website

Để đưa tin bài lên Website, cần thực hiện tuần tự các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản nếu chưa có tài khoản trên Website (người bán hoặc người mua đã đưa tin) cần mua, không cần đăng ký tài khoản nếu chỉ đăng tin giao vặt, nhưng nếu đăng ký tài khoản sẽ thuận tiện hơn khi muốn đăng nhiều tin, các thông tin chung, như tên tuổi, mail, điện thoại, địa chỉ sẽ không cần phải đăng nhập lại

Bước 2: Đăng nhập

Bước 3: Tiến hành đăng tin mua bán:

- Viết bài liên quan đến sản phẩm (mô tả chi tiết sản phẩm, hình ảnh, giá và thông tin liên hệ của người bán) theo đúng "loại tin", "danh mục" mà người bán muốn đăng.

- Ban quản trị sẽ tiến hàng kiểm duyệt nội dung tin bài trong thời gian 24h kể từ khi người bán hoặt người mua đăng tin "Cần mua" đăng tin. Những tìn nào sai quy định đăng tin sẽ được phản hồi yêu cầu chỉnh sửa qua email cho người dùng, khi nào người dùng sửa lại tin đăng theo đúng quy định ban quản trị mới cho hiển thị lên website.

3. Quy trình giao nhận vận chuyển;

Người mua toàn quyền thỏa thuận với người bán về phương thức giao nhận hàng, có thể giao trực tiếp, có thể gửi qua bưu điện, thuê bên thứ ba chuyển phát tùy thuộc vào 2 bên thỏa thuận với nhau về việc giao nhận.

Dacsanhagiang yêu cầu người bán khi đăng tin, bài giao bán sản phẩm phải đưa đầy đủ thông tin về chính sách vận chuyển, thanh toán.

Người mua cần đọc kỹ những chính sách vận chuyển của người bán trong mỗi tin giao vặt.

Dacsanhagiang cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, người bán hoặc người mua có thể liên hệ với chúng tôi nếu cần hỗ trợ vận chuyển. Thôn tin liên hệ:

4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng;

Người mua và người bán tự liên lạc với nhau thông qua thông tin được người bán cung cấp khi giao tin để xác nhận việc mua hàng hay hủy đơn hàng

5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Quy trình đổi trả hàng:

Người mua và người bán tự liên lạc với nhau thông qua thông tin được người bán cung cấp khi giao tin để bàn thảo về việc đổi trả hàng. Chúng tôi yêu cầu người bán nêu rõ chính sách đổi trả hàng (hoặc không cho phép đổi trả hàng) khi đăng tin bán hàng.

6. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm;

Người bán và người mua tự thỏa thuận với nhau việc bảo hành và bảo trì sản phẩm

7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại;

+ Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử giữa người mua và người bán sẽ được hai bên phải tự giải quyết với nhau;

+  Về phía dacsanhagiang.net, trang web có cơ chế thông báo tin quảng cáo sai sự thật. Nếu xác định được người bán có hàng vi vi phạm, dacsanhagiang.net có quyền xử lý theo quy chế này.

+ Mọi tranh chấp phát sinh giữa dacsanhagiang và người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc này ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

Dưới đây là quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại cụ thể:

+ Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, trước hết bên bị vi phạm sẽ liên lạc với bên kia để khiếu nại, trao đổi và tìm ra phương pháp tự giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải.

+ Dacsanhagiang và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website

+ Khi phát sinh chanh chấp, dacsanhagiang đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của người dùng vào chất lượng dịch vụ của website và thực hiện theo đúng các bước sau:

Bước 1: Người dùng, người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: ...... người dùng có thể phản ánh trực tiếp đến ban quản trị.

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng của website tiếp nhận các khiếu nại của người dùng, người mua tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên website sẽ có những biện pháp cụ thể  hỗ trợ người mua để giải quyết chanh chấp đó.

Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của website thì Ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

+ Người mua gửi khiếu nại theo địa chỉ:

Ban quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử Hà Giang, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công Thương tỉnh Hà Giang.

Địa chỉ: Số 68, tổ 6, đường Lê Quý Đôn, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: 02193.860.630

Email: banquanlysanthuongmaidientuhagiang@gmail.com

IV. Quy trình thanh toán

1. Thanh toán giữa người mua - người bán (khách hàng và đối tác..)

Người mua và người bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (Người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)

Bước 1: Người mua tìm hiểu về thông tin sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua đến tại địa chỉ người bán

Bước 3: Người mua thanh toán và nhận hàng

Cách 2: Thanh toán sau (COD - Giao hàng và thu tiền tận nơi)

Bước 1: Người mua tìm hiểu về thông tin sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email)

Bước 3: Người bán xác nhận thông tin người mua

Bước 4: Người bán chuyển hàng

Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán

Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản:

Bước 1: Người mua tìm hiểu về thông tin sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email)

Bước 3: Người bán xác nhận thông tin người mua

Bước 4: Người mua thanh toán

Bước 5: Người bán chuyển hàng

Bước 6: Người mua nhận hàng

2. Thanh toán giữa đối tác (người bán, nhà cung cấp…) và Ban quản lý Website

Hiện tại Sàn giao dịch TMĐT Hà Giang chưa cung cấp dịch vụ thanh tóa giữa người bán và Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Hà Giang.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

1. Yêu cầu đảm bảo an toàn giao dịch đối với người mua:

Như đã trình bày ở trên, mọi giao dịch về hàng hóa, dịch vụ do người mua và người bán tự thỏa thuận với nhau. Đặc sản Hà Giang không cung cấp chức năng thực hiện giao dịch trên webside. Tuy nhiên Đặc sản Hà Giang cũng khuyến cáo khách hàng cần kiểm tra các thông tin, tình trạng hàng hóa, dịch vụ, tư cách pháp lý của người bán ... trước khi ký kết hợp đồng.

2. Cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch của Ban quản lý sàn TMĐT Đặc sản Hà Giang

- Người bán, người đăng tin (bao gồm cả cá nhân và doanh nghiệp) phải cung cấp thông tin đầy đủ về cá nhân như: Họ tên, địa chỉ thường trú, số điện thoại, email ...

- Đặc sản Hà Giang khuyến cáo khách hàng cần kiểm tra các thông tin, tình trạng hàng hóa, dịch vụ, tư cách pháp lý của người bán ... trước khi thực hiện giao dịch

VI. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1. Mục đích của thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin chủ yếu trên website sàn giao dịch TMĐT đặc sản Hà Giang bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (người dùng). Đây là các thông tin và website đặc sản Hà Giang cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để website đặc sản Hà Giang liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website sàn giao dịch TMĐT đặc sản Hà Giang về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Sàn giao dịch TMĐT đặc sản Hà giang sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

+ Cung cấp các dịch vụ đến người dùng;

+ Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và Sàn giao dịch TMĐT đặc sản Hà Giang;

+ Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người cung cấp hoặc các hoạt động giả mạo người dùng;

+ Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;

+ Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website đặc sản Hà Giang;

+ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT đặc sản Hà Giang có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai so quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người dùng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin;

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website đặc sản Hà Giang.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Ban quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử Hà Giang, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công Thương tỉnh Hà Giang.

Địa chỉ: Số 68, tổ 6, đường Lê Quý Đôn, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Email: banquanlysanthuongmaidientuhagiang@gmail.com

Điện thoại: 02193.860.630

5. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa giữ liệu cá nhân của mình

- Người dùng có quyền kiểm tra, cập nhật hoặc điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Đặc sản Hà Giang thực hiện việc này.

- Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến ban quản trị của website Sàn giao dịch thương mại điện tử Đặc sản Hà Giang sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người dùng khôi phục bảo mật lại thông tin.

- Email tiếp nhận thông tin khiếu nại: banquanlysanthuongmaidientuhagiang@gmail.com

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:

Thông tin cá nhân của người dùng trên sàn giao dịch TMĐT Đặc sản Hà Giang được Đặc sản Hà Giang cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Đặc sản Hà Giang. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý của người dùng.

Trong trường hợp lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát  giữ liệu cá nhân người dùng, Đặc sản Hà Giang sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của người dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Đặc sản Hà Giang.

Ban quản lý website Đặc sản Hà Giang yêu cầu các cá nhân khi đăng ký, mua hàng là người dùng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại .... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website Đặc sản Hà Giang không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng đó nếu xét thấy tất cả các thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VII. Quản lý thông tin xấu

1. Quy định đăng tin:

Người dùng (người mua và người bán) không được phép sử dụng tiện ích, chức năng trên Đặc sản Hà Giang (i) những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe dọa phát tán virus gây hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sở Công Thương - Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công thương và các đối tác của Sở Công Thương - Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công thương (ii), mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả việc phán đoán nhu cầu thị trường. Người dùng vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Người dùng không được đăng trên Đặc sản Hà Giang bất kỳ thông tin, hình ảnh, quảng cáo nào vi phạn sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Người dùng không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của Đặc sản Hà Giang hoặc người dùng khác dưới mọi hình thức.

Đặc sản Hà Giang có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên Đặc sản Hà Giang bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế này và pháp luật Việt Nam.

2. Danh sách hàng hóa giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử dacsanhagiang.net

Sàn giao dịch TMĐT dacsanhagiang.net cấm kinh doanh các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật. Bao gồm nhưng không giới hạn các mặt hàng sau đây:

- Hàng hóa bị cấm theo pháp luật của Việt Nam: Ma túy, vũ khí, bộ phận cơ thể người, thực vật, động vật nguy cấp, quý hiếm, sản phẩm khiêu dâm .... Hàng giả, hàng nhập lậu, hàng vi phạm bản quyền. Tất cả các sản phẩm đăng tin trên dacsanhagiang.net là sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật: Thuốc lá điếu, xì gà, súng săn, đạn súng săn ...

3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thôn tin của Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT đặc sản Hà Giang. Đặc sản Hà Giang thực hiện quản lý, kiểm soát thông tin trên Website theo các cơ chế như sau:

Bộ lọc từ khóa xấu: Hệ thống kỹ thuật của Dacsanhagiang.net có phần mềm mã hóa các từ khóa xấu. Khi các thông tin đăng tải có nội dung xấu như thông tin hàng hóa cấm kinh doanh trên thương mại điện tử, nội dung trái đạo đức thuần phòng mỹ tục sẽ rơi vào các từ khóa đã được mã hóa trong phần mềm và sẽ bị chặn tự động bổ sung, cập nhật thường xuyên.

Kiểm duyệt sau khi đăng: Trường hợp sau khi thôn tin được đăng tải nhưng sau đáo Ban quản lý của Đặc sản Hà Giang mới phát hiện ra nội dung không phù hợp. Ban quản trị Đặc sản hà Giang sẽ yêu cầu người đăng điều chỉnh cho phù hợp với quy chế hoạt động của đặc sản Hà Giang, trường hợp người đăng không cần điều chỉnh, Ban quản lý Đặc sản Hà Giang chủ động  gỡ bỏ thông tin không phù hợp.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Đặc sản Hà Giang cố gắng cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các người dùng tham gia giao dịch (người dùng). Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan dẫn đến người dùng không thể tham gia giao dịch được thì người dùng thông báo cho đặc sản Hà Giang tại địa chỉ: banquanlysanthuongmaidientuhagiang@gmail.com, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT Đặc sản Hà Giang sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các người dùng không đến được Ban quản lý, phát sinh lỗi từ kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặt các lỗi khác do Ban quản lý gây ra.

IX. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website Sàn giao dịch TMĐT dacsanhagiang.net

Sở Công Thương tỉnh Hà Giang giao trách nhiệm cho Ban quản lý Sàn Thương mại điện tử Hà Giang thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc quản lý sử dụng website của người dùng tham gia (Người dùng) như sau:

1. Quyền của Ban quản lý Sàn Thương mại điện tử Hà Giang:

- Ban quản lý Sàn Thương mại điện tử Hà Giang có quyền kiểm tra thông tin của Người bán, đặc biệt là các thông tin về đặc điểm, chất lượng, giá cả của sản phẩm, dịch vụ.

- Ban quản lý Sàn Thương mại điện tử Hà Giang  bảo lưu quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ dịch vụ cung cấp cho Người dùng ngay lập tức mà không cần cảnh cáo hoặc thông báo nếu có vi phạm đối với bất kỳ điều khoảng và điều kiện nào của Quy chế hoặc pháp luật Việt Nam.

- Trong phạm vi cho phép bởi luật pháp Ban quản lý Sàn Thương mại điện tử Hà Giang loại trừ tất cả các bảo đảm, điều kiện hay các điều khoản ngụ ý khác, cho dù được ngụ ý bởi đạo luật hay theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ điều khoản nào về kỹ năng, sự cẩn thận hay kịp thời của việc thực hiện.

- Ban quản lý Sàn Thương mại điện tử Hà Giang không điều tra, giám sát hay kiểm tra tính chính xác và đầy đủ cuả các web bên thứ Ba. Việc chứa hoặc đề cập đến các đường liên kết hay địa chỉ internet trên trang web không hàm ý rằng Ban quản lý Sàn Thương mại điện tử Hà Giang ủng hộ hay tán thành các trang đó. Trong trường hợp Người dùng quyết định rời khỏi trang web và truy cập các trang web Bên thứ Ba, Người dùng phải chịu mọi rủi ro.

- Ban quản lý Sàn Thương mại điện tử Hà Giang giữ bản quyền sử dụng dịch vụ, hình thức và các nội dung trên trang web theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp phát các quyền sở hữu trên.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn Thương mại điện tử Hà Giang:

- Đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn các quy trình giao dịch… cho Người dùng.

- Lưu giữ và cập nhật thông tin đăng ký của Người Bán.

- Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin này khi chưa được sự đồng ý của bên liên quan.

- Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luạt; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch… của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

- Ban quản lý Sàn Thương mại điện tử Hà Giang có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ảnh về hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Ban quản lý Sàn Thương mại điện tử Hà Giang công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp. Ban quản lý Sàn Thương mại điện tử Hà Giang sẽ tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình.

- Trong toàn bộ phạm vi pháp luật cho phép, trong bất kỳ trường hợp và hoàn cảnh nào Ban quản lý Sàn Thương mại điện tử Hà Giang, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang, giám đốc, nhân viên, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của đơn vị cũng không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất trừng phạt, ngẫu nhiên hay mang tính hậu quả nào liên quan đến Sàn giao dịch thương mại điện tử Hà Giang bao gồm các thiệt hại kinh tế (bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn thát doanh thu, lợi nhuận, hợp đồng, kinh doanh hay tiết kiệm, dự tính); hoặc bất kỳ thiệt hại danh tiếng hay uy tín nào; hoặc bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hay mang tính hậu quả nào phát sinh từ hay có liên quan đến Ban quản lý Sàn Thương mại điện tử Hà Giang bao gồm nhưng không giới hạn các hành động xử lý vi phạm hợp đồng, các hành động theo luật dân sự về sự khinh suất, phỉ báng, vi phạm bản quyền, vi phạm thương hiệu, bán hàng giả, vi phạm các thiết kế công nghiệp đã đăng ký, vi phạm bằng sáng chế, vi phạm bí mật nghề nghiệp; hoặc bất cứ trách nhiệm nào theo pháp luật hiện hành.

X. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Website Sàn giao dịch Thương mại điện tử Hà Giang

1. Quyền của người dùng Sàn Thương mại điện tử Hà Giang

+ Người dùng có thể đăng tin (tin cần bán hoặc tin cần mua) trên trang website nếu thỏa mãn các yêu càu của trang website đặt ra.

+ Người dùng có quyền tự do mua bán với nhau các mặt hàng dịch vụ phù hợp với quy chế này và pháp luật Việt Nam hiện hành.

+ Người mua có quyền khiếu nại người bán nếu chất lượng hàng hóa dịch vụ không đảm bảo Người mua có quyền yêu cầu cơ quan pháp luật bảo vệ quyền lợi nếu bị Người bán lừa gạt.

2. Trách nhiệm của người dùng sàn giao dịch Sàn Thương mại điện tử Hà Giang:

+ Người dùng tham gia giao dịch trên trang website có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế. Người dùng phải đọc Quy chế này và các Quy định đăng tin công bố trên trang website trước khi đăng tin.

+ Bản thân Người dùng phải chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng trang web hoặc các dịch vụ của mình. Người dùng phải chịu mọi rủi ro trong quá trình sử dụng trang web hoặc các dịch vụ.

+ Phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

+ Người dùng phải sử dụng các dịch vụ theo bất kỳ luật nào có hiệu lực hiện hành tại Việt Nam.

+ Người dùng phải tuân thủ theo quy trình, quy định đăng tin, Quy chế của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hà Giang. Người dùng phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tính chính xác của thông tin đã được đề cập.

+ Người dùng tại mọi thời điểm đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Ban quản lý Sàn Thương mại điện tử Hà Giang, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang, giám đốc, nhân viên hay bên được nhượng quyền của đơn vị không bị thiệt hại từ bất kỳ hành động, yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, kiện tụng, chi phí, trách nhiệm hay phí tổn ( bao gồm các chi tiêu và chi phí pháp lý hợp lý) mà sàn giao dịch thương mại điện tử Hà Giang phải chịu hay chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp, do hoặc phát sinh từ hành động vi phạm Quy chế này của Người dùng (bao gồm các tài liệu được đề cập) hoặc phát sinh từ hành động vi phạm bất kỳ luật nào hay quyền lợi của một bên thứ ba của Người dùng.

+ Trong trường hợp một Người dùng có tranh chấp, khiếu nại hoặc hành động chống lại một hay nhiều Người dùng khác, Người dùng đồng ý miễn trừ trách nhiệm của Ban quản lý Sàn Thương mại điện tử Hà Giang, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang, giám đốc, nhân viên hay bên được nhượng quyền của đơn vị tới phạm vi tối đa cho phép bởi pháp luật đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, phí tổn, chi phí và thiệt hại ( thực tế và mang tính hậu quả ) nào thuộc tất cả các loại và tính chất, đã biết và chưa biết, có ngờ tới và không ngờ tới, không được tiết lộ và không được tiết lộ (bao gồm các chi phí pháp lý) phát sinh từ hoặc có liên quan đến các tranh chấp đó theo bất kỳ cách nào.

3. Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác (người bán, nhà cung cấp..) trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với khách hàng.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch thương mại điện tử Hà Giang và Người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án Nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

XI. Điều khoản áp dụng

Quy chế này sẽ được quản lý bởi và hiểu theo pháp luật Việt Nam và phải tuân theo sự phán quyết không độc quyền của tòa án Việt Nam

Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử giữa người mua và người bán sẽ được hai bên tự giải quyết với nhau. Trang web có thông báo tin quảng cáo không nghiêm túc. Nếu xác nhận rõ người bán có hành vi vi phạm, Trung tâm có quyền xử lý theo quy chế này.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Đặc sản Hà Giang và người dùng sẽ được giải quyết  trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.

Đặc sản Hà Giang có quyền thay đổi quy chế này bằng cách thông báo lên sàn giao dịch TMĐT cho các người dùng biết. Việc người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi quy chế sửa đổi được công bố và có hiệu lực thi hành, có nghĩa là người dùng đã chấp nhận quy chế sửa đổi này.

XII. Điều khoản cam kết

Mọi người dùng và đối tác/người bán hàng sử dụng Sàn giao dịch thương mại điện tử Đặc sản Hà Giang làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa với việc các bêncó liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Sàn giao dịch TMĐT Đặc sản Hà Giang theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Ban quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử Hà Giang, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công Thương tỉnh Hà Giang.

Địa chỉ: Số 68, tổ 6, đường Lê Quý Đôn, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: 02193.860.630

Email: banquanlysanthuongmaidientuhagiang@gmail.com